Kostakiev Consult & Partner   Начало > Практика > Трудови отношения
  


Трудови отношения

  Ние предлагаме  комплексно правно обслужване на своите клиенти в областта на трудовото право чрез предоставяне на правна помощ, консултации, участие в преговори за изготвяне на споразумения  и извършване на процесуално представителство  пред съд и / или арбитраж  при реализацията и извършването на:

 

• Трудовоправни спорове и искове

• Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански  договори

• Отмяна на незаконно уволнение, възстановяване на работа и обезщетение

• Предварителна закриласрещу незаконно уволнение

• Имуществена отговорност на работодателя при увреждане здравето или смърт на работника или служителя

• Имуществена отговорност на работодателя при нарушаване правата на работника или служителя по трудово правоотношение

• Дискриминация на работното място

• В условията на настоящата финансова криза, съдействаме активно за оптимизация на работните места, предоставяни от работодателите и защита срещу незаконно уволнение на служителите по граждански, трудов договор, конкурс или избор

Kostakiev Consult & Partners © 2005 Click it!