Kostakiev Consult & Partner   Начало > Практика > Сделки
  

Сделки

Ние съдействаме на своите клиенти, граждани и търговски дружества, в сключването на всякакви сделки чрез предоставяне на правна помощ, консултации, участие в преговори, изготвяне на споразумения  и извършване на процесуално представителство пред съд и/или арбитраж при реализацията и извършването на:

Изготвяне и консултиране по съставяне на пълномощни и сключване на договори за продажба,  наем, заем, дарение, договори за изработка, поръчка и др.

Бързо отстранение  на неизрядни наематели

Реализиране на права и уреждане на спорове, произтичащи от сключен договор

Извършване на обезпечения -  запор /  възбрана и принудително изпълнение за парични вземания

Отговорност по неизпълнение на договори, обезщетения и неустойки

Застраховки

 

С оглед сигурността на Вашето имущество и интереси, ние препоръчваме да търсите квалифицирана правна помощ и съвет, преди сключването на сделки и подписването на всякакви договори, пълномощни и други документи!

 

 


Kostakiev Consult & Partners © 2005 Click it!