Kostakiev Consult & Partner   Начало > Практика > Разводи и осиновявания
  


Разводи и осиновявания

 Ние предлагаме комплексно правно обслужване на своите клиенти чрез предоставяне на правна помощ, консултации, участие в преговори за изготвяне на споразумения и извършване на процесуално представителство при извършването на:

• Развод по взаимно съгласие и развод поради разстройство на брака (по вина)

• Уреждане на въпроси свързани с упражняването на родителските права и режима на личен контакт на родителя с децата

• Увеличаване размера на дължимата издръжка

• Имуществени отношения по повод развод

• Признаване на чуждестранни съдебни решения за развод и производство по екзекватура

• Процесуално представителство и консултации по семейноправни въпроси

• Установяване и / или оспорване на произход от единия родител

• Лишаване, ограничаване или възстановяване на родителски права

• Български и чуждестранни осиновявания

• Защита  и отговорност за вреди от домашно насилие

 


Kostakiev Consult & Partners © 2005 Click it!