Kostakiev Consult & Partner   Начало > Практика > Българско гражданство
  


Българско гражданство и услуги за чуждестранни граждани


  Ние сътрудничим при получаване на дългосрочно пребиваване (продължително и постоянно) на територията на Република България . Оказваме съдействие и при подготовка на документите за получаване на българско гражданство , възстановяване и отказ от българско гражданство, както и при проверка за българско гражданство .
Подпомагаме своите клиенти и им сътрудничим по въпроси свързани с:


  Краткосрочното и дългосрочно пребиваване на територията на Република България

  Подготовка на документи за разрешение за продължително пребиваване

  Подготовка на документи за разрешение за постоянно пребиваване

  Подготовка на документи за получаване на българско гражданство по натурализация и облекчена натурализация

  Отразяване раждането на дете в регистър ГРАО, за деца на които единия родител е български гражданин

  Консултиране във връзка с чуждестранни инвестиции

  Процесуално представителство по наложени административни мерки и обжалването им по съдебен ред

 


Kostakiev Consult & Partners © 2005 Click it!