Kostakiev Consult & Partner   Начало > Практика > Дискриминация
  


Дискриминация

Старши сътрудник адв. Костакиев има значителен опит в сферата на защита от дискриминация и защита на човешките права. Работил е като експерт и юридически консултант към няколко неправителствени организации сред които са „Кеър – България”, „Център за независим живот”, „С.Е.Г.А”  и др. Участвал е в експертни групи при разработването на редица законопроекти и е участвал лично в изготвянето на цялата законова материя, уреждаща проблемите със защита от дискриминация и неправителствени организации. Търсен е като експерт от в. „Капитал”, консултира читатели и на в „24 часа”, автор е на десетки студии и монографии, има участие в бюлетини сред които и такива ангажирани с проблема за правата на човека.
Ние заставаме зад своите клиенти в борбата им с всякакви форми на дискриминация, основаваща се на расов,  етнически и социален  принцип, сексуална ориентация и сексуална принадлежност, хора в неравностойно положение чрез:

Услуги,  свързани с процесуално представителство и консултиране на неправителствени организации и граждани

Реализиранепо съдебен ред  на гражданска имуществена отговорност, административна и  наказателна отговорност

Регистрация, пререгистрация и промени в членствените правоотношения; на сдружение с нестопанска цел в частен или обществен интерес

Изготвяне на проекти и предоставяне на консултации и правна помощ във връзка с усвояване на средства от еврофондове за специфични цели на неправителствени организации.

Изготвяне на проекти за обучения

Консултантска дейност свързана с дейността на неправителствените организации и подготовка на договори и други необходими документи
   

   


Kostakiev Consult & Partners © 2005 Click it!