Kostakiev Consult & Partner   Начало > Екип > Камен Костакиев
  

адвокат Камен Костакиев


Стaрши съдружник
Адвокат при Софийска адвокатска колегия
Синдик
Сертифициран медиатор
Експерт в парламентарни комисии


Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” – магистър по право.
Говорим чужд език: руски


Биография:


Адвокат Камен Костакиев е завършил висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски” като магистър по право през 1995г. През 1997 г. е регистриран като адвокат към Софийска адвокатска колегия и започва практиката си като адвокат и основател на адвокатска кантора „Костакиев Консулт & Партнерс”.
През 2003 година е вписан като синдик със заповед на министъра на правосъдието, обнародвана с  ДВ брой 75 от 26 август, 2003 година.  В периода 1999 – 2003 г., освен дейността си към кантората,  адвокат Костакиев работи и като консултант в различни неправителствени организации където се специализира като експерт и координатор на проекти и дейности на граждански организации във връзка с национални програми и законопроекти за защита от дискриминация, защита правата на хората с увреждания
Извършва на съдебно представителство по Закона за отговорност на държавата за вреди причинени на граждани
Участва като експерт в   Международна конференция “Проучване на европейското законодателство” 2002 – 2003, Стокхолм, Швеция.
Като експерт от неправителствения сектор, адвокат Камен Костакиев има многократни участия в парламентарни комисии по разработване и изготвяне на законопроекти за създаване, изменение и допълнение на закони, част от които са :

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на Труда;
Законопроект за изменение и допълнение на Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта; 
Закон за Юридическите лица с нестопанска цел;
Закон за защита от дискриминация;
Законопроект на Закона за закрила на детето и др.

Публикации на тема:
•  Пенсии за инвалидност;  •  Закона за защита, рехабилитацията и социална интеграция на инвалидите;  •  Новата наредба за експертизата на работоспособността;  •  Здравно осигуряване и медицински услуги за хората с увреждания;  •  Придобивки и социални услуги за хора с увреждания и други.
Автор е на множество статии с правна тематика, участва в радио – и телевизионни предавания, семинари и конференции.
В  частната си практика, адв. Костакиев има богат опит във всички сфери на частното право, защитавайки успешно интересите на своите клиенти, сред които е част от медийния елит на България, както и чуждестранни и международни корпоративни компании.


Kostakiev Consult & Partners © 2005 Click it!