Фондация "ТАЙМ" - съдейства на българските предприемачи, местни власти и НПО като им предоставя консултантски услуги по проекти за финансиране. Има дългогодишен опит в разработване на проекти за финансиране пред различни донорски организации, както и специално на проекти по програми PHARE и SAPARD на Европейската Комисия.

 

Повече информация за Фондация "ТАЙМ" :

http://www.time-foundation.org/