Кеър Интернешънъл - България


КЕЪР Интернешънъл е една от най-големите световни, независими, международни, хуманитарни организации, които работят за преодоляване на световната бедност. Нестопанска и нерелигиозна, КЕЪР функционира в повече от 80 страни в Африка, Азия, Латинска Америка, Средния Изток и Източна Европа. КЕЪР представлява конфедерация от 12 самостоятелни организации членки, координирани от Секретариат със седалище в Брюксел. Организациите-членки не само си сътрудничат по проекти за преодоляване на бедността, но и работят съвместно за застъпничество, комуникация, набиране на средства и изграждане на партньорски отношения с правителства и други организации.