"Искрено & Лично"
Предаването е приземено към реалния човек с неговите всекидневни преживявания и проблеми, балансирани с мнението на конкретни специалисти. “Искрено и лично” е предаване с човешко лице, без пудра и грим. Предимство в него има личната история - неукрасена, автентична, изживяна в първо лице, единствено число. “Вашата лична история има значение...” - това е лайтмотивът на всяко предаване. Без рецепти за живота, без готови отговори, бодряшки призиви и фалшиво морализиране, това е предаване от човешкото сърце към човешките сърца.

Миглена Ангелова
Водеща